บริการ BACKLINK คุณภาพสูง HIGH DA DR 40+

บริการ Backlink คุณภาพสูง High DA DR 40+

บริการ Backlink คุณภาพสูง High DA DR 40+

Blog Article

เป็นบริการ Backlink ที่ใช้โดเมนที่มีคุณภาพสูงในการทำโดยมีจำนวนประมาณ 300 โดเมน โดยแต่ละโดเมนมีคะแนน DA DR 40+ ขึ้นไป ทำให้เว็บไซต์ที่ทำจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่แน่นอน ทั้งในเรื่องของคะแนนโดเมนและอันดับของเว็บไซต์ โดยสามารถวัดผลอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่คีย์เวิร์ดที่มีการแข่งขันน้อยจนถึงสูง

สิ่งที่จะได้รับจากแพคเกจนี้

* เป็นลิงค์แบบ Dofollow ทั้งหมด
* โดเมนที่ทำมีค่า DA40+ และ DR40+ขึ้นไป
* เป็น IP ที่ไม่ซ่ำกันทั้งหมด ส่งผลดีต่อ seo อย่างเต็มที่
* บทความเราจะทำให้ โดยจะเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีเนื้อหาที่เราทำให้ และจะแทรกคีย์เวิร์ดลงไปในบทความ
* บทความที่ทำมีความยาว 500 คำขึ้นไป
* บทความอยู่ตลอดไป ไม่มีการลบ
* มีการทำ Backlink เสริมเข้าโดเมนตลอด ทำให้คะแนนโดเมนอยู่ในระดับที่ดี และ มั่นคง
* รับเว็บทั่วไปเท่านั้น ไม่รับสายเทา
* 1 แพคเกจสามารถใช้บริการได้สูงสุด 5 URL
* ใช้เวลาไม่เกิน 3-10 วัน ในการจัดทำขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งซื้อ
* มีรายงานให้ทุกลิงค์ที่ทำ สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมด

ราคาแต่ละแพคเกจ

50 IP ราคา 4,000 บาท
100 IP ราคา บริการ backlink 8,000 บาท
150 IP ราคา 12,000 บาท
200 IP ราคา 15,000 บาท
250 IP ราคา 20,000 บาท
300 IP ราคา 25,000 บาท

Report this page